A Szent Imre Kórus

15 éves fennállásának ünneplése

2008 január 17-én

A Szent Imre Kórus újjáalakulásának 15 . évfordulóján közös szentmisén ünnepelt. Megemlékeztünk az elhunytakról: Koronz László Atyáról, akinek segítségével a kórus létrejött, és a kórusunk meghalt tagjairól: Szentesi Ernőnéről, Horváth Istvánról, Kolozsvári Sándorról, Hári Ferencről. A szentmisét Bencik Tamás káplán mutatta be. Köszönjük a felemelő lelki élményt!

Eljöttek a jelenlegi tagok mellett a régi énekesek közül is azok, akik tudtak. Volt, aki egészségi állapota miatt csak a szentmisére -Tóth Pálné Kati néni -, mások az agapén is részt vettek. Így Csizmadia Ferenc, a kórus egykori karnagya, az énekesek közül Szűcs Rózsa, Vida Gyuláné Erzsike, Lakatos Istvánné Mariska, Kontra István.

 

A Kórus tagjai az évfordulós misén 1
A Kórus tagjai az évfordulós misén 2
Csizmadia Feri bácsi énekel köztünk
Takács házaspár


Nagyon örültünk Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató jelenlétének, aki minden meghívásunknak örömmel tesz eleget és szakmai, emberi segítséget nyújt nekünk!

Szili Zoltán átadja az emlékplakettet
Emlékplakett 2008

Köszönjük Károly atyának, hogy számos feladata, elfoglaltsága ellenére megérkezett közénk! Nagy örömet szereztek meleg szavai és köszönjük mindenkori segítőkészségét, támogatását!

Jan. 15-én a zártkörű köszöntésen
Jan. 15-én a zártkörű köszöntésen

A 17.-i ünneplésen

A 17.-i ünneplésen


Körünkben volt a köszöntésen Vajda Gábor 6. éves hallgató, az agapén Bognár Tamás káplán és Balogh Antal kántor.
A kórus köszönti a kórus vezetőjét.

Szili Zoltán köszönti a kórus vezetőjét.


A virágon kívül, mellyel a kórus köszöntött, egy becses ajándékot is kaptam Szűcs Rózsától, a "Régi Kórus"-ban is éneklő társunktól. Évekkel ezelőtt nekem ajándékozta Harmonia Sacra énekeskönyvét, most pedig a nagykanizsai Szent Imre Kórus Évkönyvét kaptam meg, mely az 1946-os esztendőben készült az énekkar fennállásának 6-ik évében.

A fényképalbumok megtekintése
Szűcs Rózsa, az évkönyv megörzője


Mindkettő számos olyan gondolatot fogalmaz meg, illetve olyan tényt közöl, amelyek napjainban is fontosak lennének. Érdemes lenne ehhez a témához egyszer visszatérni.

   

Az aktuálisra térek most:  köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik munkánkak támogatják, segítik, lehetővé teszik! Először is Károly Atyának és a plébánia munkatársainak, akik segítségünkre vannak!

 

Főképpen pedig a kórus tagjainak, akik sokszor nem kis áldozatot hoznak azért, hogy énekükkel szebbé tegyék az ünnepeket és az életet. Leküzdenek családi gondot, betegséget, vállalják a próbákat és a rendszeres szolgálatot, mely bizony sok áldozattal is jár. De szeretnék imájukat ebben a különleges formában megfogalmazni, bízva abban, hogy ez másoknak is örömet szerez.

   

Minden énekesnek szeretném köszönetemet kifejezni, mert tudom, hogy kórus csak sok hangból lesz, és mindegyiküké egyaránt fontos! Köszönöm, hogy külön munkát is vállalnak többen, és elnézést kérek, hogy most nem sorolom fel név szerint a nélkülözhetetlen segítőtársakat. Mert ahogyan végiggondolom, mindenki nevét le kellene írnom! És nem akarok senkit sem megbántani!

 
A kórus tagjai
 Együtt ünneplés

Így csak Palotás Tibor nevét jegyzem le, aki szólamvezetőként és a kórus világi elnökeként nélkülözhetetlen, és Buzsics Lászlónéét, aki a kórus kíséretét látja el egyre többször el. De tudom, mit fárad a kotattáros, és aki a rendezvényeink szervezésében vállal feladatot, és aki...

Hát ezért nem lehet teljes a felsorolás, mert mindenki neve után tudnék valami nagyon fontosat mondani. Elnézést kérek, hogy itt most abbahagyom a felsorolást!

   

Köszönöm a türelmet, mellyel a próba közben előforduló " szidást" elviselik a kórustagok közös célunk érdekében! Köszönöm, hogy nem kell rettegnem, leszünk-e egy-egy alkalommal elegen! Pedig kevesen vagyunk, kellene a frissítés.

Bízom benne, hogy hívó szavunkat egyre többen meghallják! Mert aki köztünk van, az azt is tudja, mekkora boldogság, ha sikerül jól szolgálnunk a liturgiát, vagy egy fellépésünk jól sikerül!

Martonné Németh Mária 

 

 

 Vissza a kezdőlapra